Return to Župne zajednice

Župno pastoralno i ekonomsko vijeće

Župno patoralno i ekonomsko vijeće je skup aktivnih i angažiranih župljana cijele župe, koje na redovitim sastancima sa župnikom i svećenicima dogovara župno djelovanje te se organizira za razne župne akcije.
Trenutni sastav broji 40 vijećnika.