Return to Župne zajednice

Prvopričesnici i krizmanici

Prva sveta Pričest jedan je od sedam svetih sakramenata koji po prvi puta primaju vjeroučenici trećih razreda osnovnih škola. Ovaj sakrament (uz Krštenje i Krizmu) spada u skupinu tzv. skaramenata kršćanske inicijacije jer vjernike dovode do punog sjedinjenja sa Crkvom te dubljeg rasta u vjeri i zajedništvu sa Bogom.

Od kandidata se traži:

–       da su primili sakrament krštenja,

–       da redovito pohađaju školski vjeronauk od prvog razreda osnovne škole,

–       da u trećem razredu, uz školski vjeronauk, redovito pohađaju župnu katehezu i nedjeljne svete mise,

–       da usvoje određena znanja.

Nakon završene godišnje priprave kandidati po prvi puta pristupaju i sakramentu pomirenja kako bi, čiste duše, svečano mogli primiti svoju prvu svetu pričest.

 

 

 

KRIZMA

Krizma je jedan je od sedam svetih sakramenata koji dopunjuje i nastavlja ono posvećenje Bogu koje je započelo sa krštenjem.  Po ovome sakramentu vjernici, Božjom milošću, primaju sedam darova Duha Svetoga te postaju punopravni članovi Crkve.

Od kandidata se traži:

–       da su primili sakrament krštenja i prve pričesti,

–       da redovito pohađaju školski vjeronauk od prvog razreda osnovne škole,

–       da u sedmom i osmom razredu, uz školski vjeronauk, redovito pohađaju župnu katehezu i nedjeljne svete mise,

–       da usvoje određena znanja.