Return to Župne zajednice

Caritas

Župni CARITAS djeluje na području župe već dugi niz godina. Grupa volontera  pod vodstvom našeg župnika fra Roka Bedalova organiziraju akcije u vremenu adventa i korizme. Prikupljenim sredstvima pomažu se potrebiti u župi, te već duži niz godina šalju se donacije u CARITAS u Kninu.

«DOBRO JE ČINITI DOBRO», pa stoga molimo sve koji žele, imaju dobre volje i vremena, da se uključe u rad CARITAS-a. Ako doznate za neku obitelj koja je potrebita molimo javite župniku ili možete ostaviti poruku u «kaslić» u crkvi.